لوازم جانبی سخت افزار به منظور افزایش رقابت از نوآوری به طور مداوم موثر ایجاد

با توسعه و پیشرفت اسلحه چین قفل فن آوری صنعتی، ساخت مبلمان توسط کارگاه های دست، توسعه در حال حاضر تولید انبوه مکانیزه. لوازم جانبی سخت افزار مورد نیاز بالاتر برای تطبیق پذیری، تعویض، کاربردی، تزئینی. تنوع، اصلاحات ساختاری و افزایش عملکرد بستر، مبلمان سخت افزار و دیگر فقط تزئینی و بخشی از قطعات متحرک متصل است، قابلیت های آن در حال رشد است، بیشتر و بیشتر کابل قفل به طور گسترده ای در شرکت های تولید مبلمان زمینه درگیر به بهبود بهره وری تولید، کاهش هزینه های ، بهبود کیفیت محصول، و افزایش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، ایجاد بهره وری نقش مثبت بازی کرده اند.


زمان ارسال: اکتبر-17-2018